Middenweg 82
1462 HE Middenbeemster

 
0299-681457 T
0299-683365 F
 

Gedicht 75 jarig bestaan

‘t Was Aalbert Verhoeks, een man in de BEEMSTER
(preciezer, in ‘t ‘MIDDEN’ dan van dat gebied)
dat hij in het jaar anno negentien dertig
zijn aanleg tot zakenman daar toen verried.

Hij ging heel bescheiden met paard en met wagen
of, juister gezegd, met een kar en een ket
wat boodschappen brengen daar rondom in ’t buurtje
en aldoende daaglijks, ook wel een pakket.

Zo werkte hij, later met hulp van zijn zonen
tot vlak voor de oorlog, want toen ging hij heen
zijn weduwe ging met de zaak daarna verder
en later zoon Jan, één der kind’ren alleen

Dat was na de oorlog en uitbreiding kwam er
de lading werd veevoer, ook groente en fruit
en dat werd gebracht in de naaste omgeving
de zaak die ging goed en die breidde steeds uit.

Zo reed men voor plaats’lijke ruiters de paarden,
de voetbalclub, voor de fanfare ‘t orkest
maar (Aal)Bert en John, met 2 vrachtwagens rijdend
gaan nu naar het Noorden, naar Oost, Zuid en West.

Die zonen van Jan, nu de zaak verder drijvend
gaan thans dus heel Nederland door met hun vracht
als veevoer, en kunstmest, en bouwmat’rialen
zou Opa Verhoeks zoiets hebben gedacht.

De zaak is gebleven in ’t dorp van geboorte
van zaakje gegroeid tot een waarlijk bedrijf
en daar zo geworden tot een van de oudste
van negentien dertig tot tweeduizend vijf.

 

Ben Teders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven